Συναγερμοί

Η SPS εγκαθιστά με απόλυτη υπευθυνότητα συστήματα συναγερμού. Η μεγάλη τεχνογνωσία, η μακρόχρονη εμπειρία και η εξειδίκευση του προσωπικού εγγυόνται το επιτυχημένο τελικό αποτέλεσμα.

Τα βασικά συστήματα από τα οποία αποτελείται ένας συναγερμός

Στη συνέχεια ακολουθεί μία ενδεικτική λίστα τομέων δραστηριότητας τους οποίους το SPS Guard καλύπτει συνδυάζοντας τις τεχνολογίες αιχμής με την υψηλή ποιότητα υλικών και υπηρεσιών.

Ενσύρματα και ασύρματα συστήματα συναγερμού

Τα συστήματα συναγερμού διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
- Τα ενσύρματα συστήματα
- Τα ασύρματα συστήματα
Και τα δύο είναι δοκιμασμένα και αξιόπιστα. Η επιλογή γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά του χώρου που θα εγκατασταθεί το σύστημα.

Στην ασύρματη διασύνδεση τα στοιχεία του συστήματος επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, σε συχνότητες που μεταβάλλονται πολύ συχνά, ώστε να είναι πολύ δύσκολο για κάποιον τρίτο να υποκλέψει τη συχνότητα του συστήματος και στη συνέχεια να το παραβιάσει.

Τα πλεονεκτήματα του ασύρματου συναγερμού είναι:
- Γρήγορος χρόνος εγκατάστασης (Δεν απαιτεί καλώδια)
- Ευκολία σε μελλοντική επέκταση
- Δυνατότητα απεγκατάστασης / μεταφοράς του συναγερμού σε άλλον χώρο.

Τα μειονεκτήματα του ασύρματου συναγερμού είναι:
- Υψηλό κόστος εξαρτημάτων (σε σχέση με τον ενσύρματο)
- Τακτική αλλαγή στις μπαταρίες των αισθητήρων
- Υπάρχει περιορισμός στο πόσο μακριά μπορεί να αναμεταδοθεί το σήμα

Τα πλεονεκτήματα του ενσύρματου συναγερμού είναι:
- Χαμηλό κόστος ανιχνευτών (συγκριτικά με ασύρματο)
- Μικρό μέγεθος ανιχνευτών (οι μαγνητικές επαφές είναι πολύ πιο διακριτικές)
- Χαμηλό κόστος εγκατάστασης σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλεψη καλωδίωσης

Τα μειονεκτήματα του ενσύρματου συναγερμού είναι:
- Απαιτείται καλωδίωση, άρα έχει μεγαλύτερο χρόνο εγκατάστασης
- Αν χρειαστεί να γίνει απεγκατάσταση πραγματοποιείται δύσκολα
- Δύσκολα επεκτείνεται αν χρειαστεί 

Βασικά τμήματα ενός συναγερμού

Ανεξάρτητα από το αν το σύστημα συναγερμού είναι ενσύρματο ή ασύρματο, αποτελείται από κάποιες βασικές συσκευές. Οι συσκευές αυτές, όταν διασυνδεθούν κατάλληλα, απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας.
Οι συσκευές αυτές είναι:
- Κεντρική μονάδα ελέγχου: σε αυτή τη μονάδα συνδέονται όλα τα αισθητήρια και εξαρτήματα που αποτελούν έναν συναγερμό. Μιλάμε δηλαδή για το βασικότερο στοιχείο του συναγερμού, την καρδιά του συστήματος.
- Πληκτρολόγιο: μέσω αυτού γίνεται η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας (ολική ή μερική όπλιση) ή η απενεργοποίηση του, με την εισαγωγή προσωπικού κωδικού.
- Είσοδοι του συστήματος: οι ανιχνευτές και τα αισθητήρια που περιλαμβάνει το σύστημα, αποτελούν εισόδους του συστήματος.
- Έξοδοι του συστήματος: μέσω αυτών γίνεται η ειδοποίηση παραβίασης του φυλασσόμενου χώρου. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να είναι ένα ηχητικό σήμα μέσω μιας σειρήνας, κάποια φωτεινή ένδειξη μέσω ενδεικτικών λυχνιών ή και συνδυασμός των παραπάνω. 

Αρχή λειτουργίας συστήματος συναγερμού

Ο όρος «σύστημα συναγερμού» έχει επικρατήσει στις περιπτώσεις προστασίας χώρων, κυρίως από διαρρήξεις. Τα συστήματα συναγερμού γίνονται αρκετά περίπλοκα όσο αυξάνει το μέγεθος μιας εγκατάστασης. Όμως οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους παραμένουν οι ίδιες.

Στις εγκαταστάσεις συναγερμού, οι χώροι εποπτεύονται από τους ανιχνευτές ή αισθητήρες. Οι πιο διαδεδομένοι είναι οι ανιχνευτές κίνησης και οι μαγνητικές επαφές. Οι ανιχνευτές συνδέονται με την κεντρική μονάδα του συναγερμού μέσω καλωδίων ή ασύρματα.

Όταν διεγερθεί κάποιος ανιχνευτής ενημερώνεται άμεσα η κεντρική μονάδα η οποία ενεργοποιεί τη σειρήνα ή/και στέλνει σήματα, μέσω κάποιου τηλεπικοινωνιακού φορέα, σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Κάθε ανιχνευτής διαθέτει έναν αυτόματο διακόπτη, που σε κατάσταση ηρεμίας είναι κλειστός. Ο διακόπτης αυτός είναι συνήθως μια NC (Normally Close) επαφή ενός ρελέ (ή συμπεριφέρεται έτσι) ή μια επαφή reed relay. Όταν διεγερθεί ο ανιχνευτής η επαφή αυτή ανοίγει. Η κεντρική μονάδα κάθε συστήματος συναγερμού έχει μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος πάνω στην οποία βρίσκονται όλα τα κυκλώματά της, καθώς επίσης και οι κλέμες στις οποίες συνδέονται οι επαφές των ανιχνευτών. 

Ζώνες

Το σπίτι σας στεγάζει ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Κατανοούμε λοιπόν ότι χρειάζεται την παροχή μίας ολοκληρωμένης λύσης ασφαλείας. Ακούμε με προσοχή και κατανοούμε τους φόβους σας και πάνω από όλα σεβόμαστε τις ανάγκες σας.
Επισκεπτόμαστε το χώρο σας και σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες είναι εξατομικευμένες στη δική σας περίπτωση.
Σας εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι και τα πράγματα που σας νοιάζουν
περισσότερο, θα είναι ασφαλή και προστατευμένα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής σας και θεωρούμε ότι η προστασία σας είναι προσωπική μας ευθύνη.

Στις οικίες μπορεί να εφαρμοστεί το SPS Guard στις εκδόσεις Basic, Custom ή Pro ανάλογα την περίπτωση. Προστατέψτε σήμερα το χώρο σας, επιλέγοντας την ολοκληρωμένη λύση
που η SPS σας προτείνει. 

Κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο για να κλείσετε ένα ραντεβού με εξειδικευμένο τεχνικό της SPS Security και να βρείτε μαζί την ιδανική λύση ασφάλειας που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση.

Διακόπτης tamper

• Ο διακόπτης τύπου tamper είναι ένας πιεστικός μικροδιακόπτης με αυτόματη επαναφορά, ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό μιας συσκευής (π.χ. PIR αισθητήρας, σειρήνα, κτλ) και συγκρατείται σε συγκεκριμένη θέση από ένα ελατήριο ή ένα έλασμα, όταν το κάλυμμα της συσκευής διατηρείται κλειστό.

• Όταν το κάλυμμα της συσκευής ανοίξει (π.χ. της σειρήνας), τότε ο διακόπτης tamper θα διεγείρει την ζώνη στην οποία είναι συνδεδεμένος και θα σημάνει συναγερμός (αν το σύστημα είναι οπλισμένο). 

Ασύρματα συστήματα συναγερμού

• Ένα πλήρως ασύρματο σύστημα συναγερμού αποτελείται από μια ασύρματη κεντρική μονάδα και ασύρματα περιφερειακά.

• Μια κεντρική μονάδα μπορεί να υποστηρίζει ενσύρματες και ασύρματες ζώνες.

• Αν μια μονάδα δεν υποστηρίζει ασύρματες ζώνες, τότε μπορεί να συνδεθεί με ειδικό module για την ασύρματη επέκταση του συστήματος.

• Τα ασύρματα συστήματα συναγερμού χρησιμοποιούν τις συχνότητες 433ΜΗζ ή 868ΜΗζ. 

Διεύθυνση

Καλυψούς 4 
16675 Γλυφάδα

Επικοινωνία

Email: info@spssecurity.gr
Τηλέφωνο 1: 210 453 1900              
Τηλέφωνο 2: 210 453 1902  
Κινητό: 698 855 5333