Είδη καμερών

Ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορετικές τεχνολογίες για τις κάμερες (αναλογικές, ψηφιακές, δικτυακές, θερμικές κτλ). Η κάθε κάμερα, ανεξάρτητα από την τεχνολογία ανήκει και σε κάποιο είδος.

Υπάρχουν μονόχρωμες, έγχρωμες, day/night, kινητές & speed dome (PTZ) αλλά και κρυφές κάμερες. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε όλα αυτά τα είδη των καμερών.

Μονόχρωμες κάμερες

Οι μονόχρωμες κάμερες έχουν τη θέση τους στο χώρο του CCTV. Ένας λόγος είναι ότι αποτελούν εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κόστους για εφαρμογές, όπου το χρώμα δεν είναι αναγκαίο (π.χ. για την παρακολούθηση πινακίδων αυτοκινήτων).
Επιπρόσθετη οικονομία μπορεί να γίνει, αφού ορισμένες από τις υπόλοιπες απαιτούμενες συσκευές σε ένα σύστημα CCTV είναι σημαντικά φθηνότερες, όταν είναι μονόχρωμες (π.χ. μόνιτορ, πολυπλέκτες).
Ένας άλλος σημαντικός όμως λόγος είναι, ότι οι μονόχρωμες κάμερες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε χαμηλό φωτισμό από τις έγχρωμες κάμερες.
Επίσης αποτελούν την μοναδική επιλογή (μαζί με τις κάμερες day/night), όταν υπάρχει υπέρυθρος φωτισμός. Η ευαισθησία εξαρτάται από την ποιότητα του αισθητηρίου, τη φωτεινότητα του φακού, αλλά και από το πόσο ανακλά το φως η επιφάνεια που επιτηρείται.

Έγχρωμες κάμερες

Το χρώμα που παράγουν οι έγχρωμες κάμερες στις εικόνες τους είναι μια επιπρόσθετη πληροφορία που είναι χρήσιμη σε πολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα, ένας φύλακας μπορεί να αναγνωρίσει πιο γρήγορα ένα άτομο που φορά κόκκινο μπουφάν ή ένα μπλε αυτοκίνητο.
Οι έγχρωμες κάμερες τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα (24VAC ή 230VAC) και συγχρονίζονται από το ημιτονοειδές σήμα της τάσης τροφοδοσίας τους (συγχρονισμός line lock). Με αυτό το τρόπο αποφεύγονται ανεπιθύμητα φαινόμενα (ρολάρισμα) στην εναλλαγή των εικόνων σε μια οθόνη, τα οποία συμβαίνουν, όταν οι κάμερες είναι ασυγχρόνιστες μεταξύ τους.

Κάμερες day/night

Είναι κάμερες που παράγουν έγχρωμη εικόνα την ημέρα, όταν ο φωτισμός είναι αρκετός και μονόχρωμη εικόνα την νύκτα. Η εναλλαγή από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη εικόνα και αντίστροφα γίνεται αυτόματα από την κάμερα, ανάλογα με το επίπεδο του φωτισμού.

Κινητές & speed dome (PTZ) κάμερες

Σε πολλές εφαρμογές είναι περισσότερο λειτουργική και πιο οικονομική η χρησιμοποίηση κινητών καμερών και καμερών speed dome (Pan-Tilt-Zoom), αντί των συμβατικών σταθερών καμερών. Πράγματι, για να έχουμε την ίδια κάλυψη με μια κάμερα speed dome ή με μια κινητή κάμερα, απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός σταθερών καμερών.
Επιπλέον για τις σταθερές κάμερες απαιτείται περισσότερος εξοπλισμός επιτήρησης (μόνιτορ, πολυπλέκτες ή video matrix κλπ.). Με τις κινητές κάμερες γίνεται καλύτερη επιτήρηση, αφού αυτές μπορούν να ακολουθούν ή να εστιάζουν σε ένα στόχο. Η χρήση προρυθμισμένων θέσεων εποπτείας και η άμεση κλήση τους, κωδικοποιεί και διευκολύνει ιδιαίτερα την παρακολούθηση.
Σε πολλές εφαρμογές στις οποίες υπάρχουν αισθητήρια συναγερμού, είναι δυνατή η αυτόματη κλήση προρυθμισμένων θέσεων στο συναγερμό, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση εποπτεία του χώρου στον οποίο γίνεται το συμβάν.

Κρυφές κάμερες

Οι κρυφές κάμερες είναι ένας μη συνηθισμένος τύπος παρακολούθησης, επειδή είναι δύσκολο να εντοπισθούν από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν που είναι εγκατεστημένες.
Είναι πολύ αποτελεσματικές στην καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά πριν την χρησιμοποίησή τους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νομικά και ηθικά ζητήματα.

Διεύθυνση

Καλυψούς 4 
16675 Γλυφάδα

Επικοινωνία

Email: info@spssecurity.gr
Τηλέφωνο 1: 210 453 1900              
Τηλέφωνο 2: 210 453 1902  
Κινητό: 698 855 5333