Καταγραφική μονάδα

Η Καταγραφική μονάδα είναι αυτή που θα αποθηκεύσει την πληροφορία από τις κάμερες για παραπέρα επεξεργασία ή απλώς για αποθήκευση.
Διακρίνεται σε αναλογική (VCR) και σε ψηφιακή (DVR, NVR, HVR).

Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των καταγραφικών μονάδων με λεπτομέρεια.

Αναλογικές καταγραφικές µονάδες

Η λήψη από την κάµερα οδηγείται σε ένα φορέα βίντεο που εγγράφει σε απλές µαγνητικές βιντεοκασέτες, όµοιες µε αυτές των οικιακών συσκευών. Η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι στο χρόνο εγγραφής που µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε να φτάνει μέχρι και ένα εικοσιτετράωρο αλλά µε αρκετά μικρό αριθµό εικόνων που εγγράφονται ανά δευτερόλεπτο (fps).
Το αποτέλεσµα είναι αλλοιωµένη εικόνα και χαρακτηριστική αποτύπωση, ενώ η εικόνα δεν είναι επεξεργάσιµη χωρίς την συµβολή πρόσθετου εξοπλισµού. Οι βιντεοκασέτες είναι ευαίσθητες και µπορούν εύκολα να καταστραφούν. Πρόσθετο µειονέκτηµα του ξεπερασµένου πλέον αυτού συστήµατος είναι η εξάρτηση του από τον ανθρώπινο παράγοντα που εµπλέκεται στην αλλαγή των βιντεοκασετών σε ολιγόωρα τακτά χρονικά διαστήµατα.
Τέλος ενδεχόµενη αναφορά σε ένα συγκεκριµένο σηµείο της εγγραφής γίνεται µόνο σειριακά, κάτι που σηµαίνει ότι θα πρέπει κάποιος να δει ολόκληρη την εγγραφή πριν να φτάσει στο επιθυµητό σηµείο. Για τους λόγους αυτούς τα συστήµατα αυτά θεωρούνται πλέον τεχνολογικά ξεπερασµένα και τείνουν να εκλείψουν.

Ψηφιακές καταγραφικές µονάδες


Η πληροφορία από τις κάμερες οδηγείται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο όποιος αναλαµβάνει να µετατρέψει την αναλογική εικόνα που αποστέλλεται από τις κάμερες σε ψηφιακή.
Με την μέθοδο της δειγµατοληψίας κρατάµε ψηφιακές "φωτογραφίες" από το σύνολο της εικόνας µε ρυθμό τέτοιο, που το µάτι δεν µπορεί να ξεχωρίσει την διαφορά από την πηγαία εικόνα. Καταγραφές µε υψηλές ταχύτητες εγγραφής  όταν αναπαραχθούν, έχουν ως αποτέλεσµα υψηλής ευκρίνειας κινούμενη εικόνα, όµοια µε αυτής της τηλεόρασης.
Κατόπιν ο υπολογιστής αναλαµβάνει να µετατρέψει την ψηφιοποιηµένη εικόνα σε αρχείο, το οποίο και αποθηκεύει. Το αποτέλεσµα αυτού του τρόπου καταγραφής είναι ότι η αποθηκευµένη πληροφορία δεν αλλοιώνεται στο πέρασµα του χρόνου, µπορεί εύκολα να δεχθεί επεξεργασία ακόµη και σε επίπεδο πραγµατικού χρόνου και να αντιγραφεί σε άλλα µέσα.
Η ψηφιακή καταγραφή είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και μπορεί να προγραµµατιστεί για πλήρως αυτόµατη λειτουργία, χωρίς να υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας σε κανένα σκέλος της διαδικασίας, αφού δεν υφίσταται η ανάγκη αλλαγής κασετών ή άλλη επίβλεψη της συνολικής διαδικασίας.

Ψηφιακοί εγγραφείς (DVR)

Η κύρια εργασία του είναι η κωδικοποιηµένη καταγραφή εικόνων σε αναλογικό ή ψηφιακό βίντεο. Δέχεται ως είσοδο βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης και καταγράφει τις λαµβανόµενες λήψεις σε οθόνες παρακολούθησης.
Ουσιαστικά, πρόκειται για µια συσκευή καταγραφής από πολλαπλά σηµεία (κάμερες) και ελέγχου των εικόνων σε µία μόνο οθόνη, η οποία µπορεί να φέρει πολλαπλά επιµέρους παράθυρα επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο αυτό ταυτόχρονη πολυσηµειακή απεικόνιση.
Στη συνέχεια τα αποθηκευµένα στο σκληρό δίσκο αρχεία εικόνας µπορούν να δεχθούν επεξεργασία ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη.
Τα ψηφιακά καταγραφικά κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόµενου. Υπάρχουν DVR που δέχονται 4, 8, 16 ακόμα και 32 κάμερες.
Κατηγοριοποιούνται επίσης σε απλούς (base), µεσαίους (standard) και υψηλών απαιτήσεων (advanced) ανάλογα με τις απαιτήσεις και την σοβαρότητα που χρειάζεται έχει η εγκατάσταση του συστήµατος ασφαλείας. 

Διεύθυνση

Καλυψούς 4 
16675 Γλυφάδα

Επικοινωνία

Email: info@spssecurity.gr
Τηλέφωνο 1: 210 453 1900              
Τηλέφωνο 2: 210 453 1902  
Κινητό: 698 855 5333